Uvjerenja i njihov utjecaj na odgoj djeteta

9.10.2023. u 19:00h

Voditeljica: Marijana Petrić Maršić

Uvjerenja su ono što smatramo istinitim o sebi, drugima i o svijetu. Imaju snažan utjecaj na kvalitetu našeg iskustva, a isto tako snažno utječu i na naše ponašanje. Oni su filteri naše percepcije svijeta. Zamislite ih kao nekakav zakon u našoj osobnoj državi koji upravlja našim ponašanjem i emocijama. Iz toga slijedi da naša uvjerenja mogu biti osnažujuća ili ograničavajuća. Ako je naše uvjerenje osnažujuće bit ćemo motivirani da postignemo cilj. Ako je naše uvjerenje ograničavajuće ono će nas voditi prema tome da doživimo neuspjeh. Kada vjerujemo da je nešto istina, to je kao da našem mozgu šaljemo naredbu kako će vidjeti, protumačiti ono što se dogodilo. To nam rade naša uvjerenja. 

Stresne životne situacije kod većine ljudi može aktivirati uvjerenja koja će nas na neki način usporiti ili zaustaviti u pronalaženju rješenja.  Dobra vijest je da se uvjerenja mogu mijenjati i svladavanjem tehnike koja nam omogućava tu promjenu možemo utjecati i na odabire korisnijih oblika ponašanja, koja će vam pomoći da prije i/ili potpunije riješite situaciju u kojoj se nalazite.

0 Comments