Edukacija djece i mladih

Udruga Mentor većinu svojih programa provodi u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Programi za djecu i mlade usmjereni su na poboljšanja njihove kvalitete življenja kroz razvijanje životnih vještina te usvajanje inovativnih metoda učenja i pamćenja koje smanjuju pojavnosti svih oblika rizičnih ponašanja.

Djeci i mladima u sklopu projektnih aktivnosti pružamo:
– sudjelovanje u interaktivnim radionicama usmjerenima jačanju socijalnih vještina u cilju smanjenja pojavnosti rizičnih ponašanja te olakšavanja učenja, čime se smanjuje školski neuspjeh kao faktor rizika upuštanja u rizična ponašanja
– rad u malim skupinama pod stručnim vodstvom tima udruge (sociolog, socijalni pedagog, pedagog, psihijatar)

Djeca i mladi na radionicama:
– usvajaju znanja i vještine potrebne za kvalitetniju interakciju sa okolinom (roditeljima, nastavnicima, vršnjacima)
– upoznaju vlastite psihičke potrebe i ponašanja na koja ih potrebe pokreću
– samostalno procjenjuju pozitivne i negativne učinke vlastitog ponašanja kao i dugoročne učinke ponašanja za fizičko i mentalno zdravlje
– razvijaju komunikacijske vještine koje im pomažu u odnosu s drugima kao i upravljanju socijalnim situacijama
– razvijaju vještinu donošenja odluka – odgovornost za izabrano ponašanje prema sebi i drugima
– razvijaju i jačaju vlastitu samosvijest, stječu znanja o tome što pridonosi većoj samosvijesti i zašto je ona važna
– usvajaju vještine učenja koje pomažu boljem pamćenju, organizaciji razmišljanja i štede vrijeme
– stečene vještine i znanja primjenjuju u svakodnevnom životu
– razvijaju sposobnost suradnje i uzajamne podrške

Iz evaluacija prethodnih radionica izdvajamo dodatne komentare učenika/ca (klikni za uvećanje):

ev1

U 2017. godini u sklopu programa za djecu i mlade provodimo projekte “Snaga je u meni” i “EVO – Edukacija voditelja mladih“.