Edukacija stručnjaka

Temeljem analize okruženja razvili smo projekt koji je usmjeren jačanju kompetencija stručnjaka u području socijalne skrbi i odgoja i obrazovanja, smatrajući kako međusobna suradnja stručnjaka s civilnim sektorom, uz materijalnu potporu resornih ministarstava, može osigurati kontinuiran rad u području prevencije ovisnosti kod djece i mladih.

Stručnjacima u sklopu projektnih aktivnosti pružamo:
– sudjelovanje u interaktivnim radionicama usmjerenima edukaciji stručnjaka kojom se smanjuje pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih
– sudjelovanje u preventivnom programu „MOVE – kratka motivacijska intervencija“, edukacija za savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja, koji je rezultat inicijative i suradnje Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
– rad u malim skupinama pod stručnim vodstvom tima udruge (sociolog, pedagog, defektolog, epidemiolog, psihijatar)

Stručnjaci na radionicama:
– upoznaju epidemiologiju ovisničkih oblika ponašanja, senzibiliziraju se za problematiku i značaj prevencije bolesti ovisnosti te prihvaćaju odgovornost u svojim profesionalnim ulogama
– prihvaćaju činjenicu da je ovisnost bolest, razvijaju senzibilitet za rad s mladima u riziku
– upoznajući etiologiju ovisničkih oblika ponašanja bolje prihvaćaju djecu/mlade koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti
– razumijevajući etiologiju ovisničkih oblika ponašanja doprinose identifikaciji faktora rizika i zaštitnih faktora i planiranju intervencije za redukciju rizika i jačanje zaštitnih faktora
-novostečena znanja doprinose ranijoj identifikaciji problema eksperimentiranja i konzumiranja sredstava ovisnosti
-skraćuju vrijeme od identifikacije do intervencije kod ranih konzumenata
– upoznaju se sa specifičnostima različitih sredstava ovisnosti i aktivnosti koje izazivaju ovisnosti (sintetičke droge i halucinogeni, alkohol, kocka, klađenje, Internet), te mogućnostima intervencija s naglaskom na indvidualizirani pristup
– razumiju obiteljsku dinamiku u problematici bolesti ovisnosti
– razvijaju znanja i vještine potrebne za koordiniranje unutar komunikacije i dinamike odnosa u obiteljima djece i mladih
– razvijaju znanja i vještine za vođenje savjetodavnih razgovora s djecom/mladim primjenom MOVE-a
– upoznaju se sa transteoretskim modelom promjene ponašanja
– osvješćuju osobne stavove o konzumaciji droga koji mogu blokirati savjetodavni razgovor
– razumiju dinamičnost procesa promjene ponašanja i motiviranost za promjenu
– stječu vještine potrebne za redukciju ambivalencije i jačanje motiviranosti za promjenu ponašanja
– razumiju pojam diskrepancije i razvijaju vještine za otkrivanje i integriranje diskrepanci u savjetodavnom razgovoru
– stječu vještine za postupanje u slučaju otpora
– razvijaju empatijske strategije u vođenju savjetodavnog razgovora
– razvijaju vještine potrebne za jačanje odgovornosti i donošenje odluke o promjeni ponašanja

Iz evaluacija prethodnih radionica izdvajamo dodatne komentare stručnjaka (klikni za uvećanje):

ev3