Edukacija roditelja

Budući da je obitelj prvi odgojni i zaštitni čimbenik u razvoju mlade osobe, nužno je posebnu pozornost usmjeriti na izgradnju i jačanje kvalitetnih i poticajnih odnosa među njenim članovima, što uključuje i poboljšanje roditeljskih znanja i vještina te time i unaprjeđenje njezine odgojne funkcije. Preventivni programi u obiteljskom okružju koje provodi udruga Mentor poboljšavaju obiteljsko povezivanje i odnose uključujući roditeljske vještine, praksu za razvoj komunikacije i nametanje obiteljske politike za nekorištenje supstanci. Usredotočenje na obiteljske intervencije za opću populaciju mogu pozitivno promijeniti specifično obiteljsko ponašanje koje može smanjiti kasniji rizik od konzumiranja droga.

Roditeljima u sklopu projektnih aktivnosti pružamo:
– sudjelovanje u interaktivnim radionicama i predavanjima usmjerenima podizanju kompetencija roditelja i jačanju zaštitne uloge obitelji kojima se smanjuje pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih
– rad u malim skupinama pod stručnim vodstvom tima udruge (sociolog, odgojiteljica, pedagog, defektolog, psihijatar)

Roditelji na radionicama i predavanjima:
– usvajaju znanja i vještine o problemu ovisnosti
– informiraju se o trendovima eksperimentiranja učenika sa sredstvima ovisnosti i o njihovim dugoročnim utjecajima na fizičko i mentalno zdravlje
– povećavaju razinu znanja i vještina potrebnih za kvalitetniju obiteljsku interakciju i efikasnije postizanje odgojnih uloga
– upoznaju se s protektivnom ulogom obitelji kao i individualnim faktorima rizika na koje kao roditelji mogu utjecati i doprinositi smanjenju interesa djece i mladih za psihoaktivnim tvarima

Iz evaluacija prethodnih radionica i predavanja izdvajamo dodatne komentare roditelja (klikni za uvećanje):

ev2

 

Roditeljima nudimo i sudjelovanje u iskustvenim radionicama. Više o radionicama i načinu prijave saznajte ovdje.

U 2017. godini u sklopu programa za roditelje provodimo projekte “Iskra” i “Iskra Plus“.