Sukob

4.12.2023. u 19:00h

Voditeljica: Zrinka Perić

Sukob je dio ljudske prirode i sastavni dio obiteljskog života. Javlja se kada među članovima obitelji postoje različiti pogledi ili uvjerenja koja se sudaraju. Iako mogu razdvajati, sukobi su plodonosno mjesto susreta ljudi u njihovim različitostima, prostor za  učenje o drugom, međusobno povezivanje. Način rješavanja sukoba važna je sastavnica obiteljske dinamike. Ako roditelji u sukobu nastupaju s pozicije borbe za moći i u cilju očuvanja apsolutnog autoriteta nisu spremni promijeniti mišljenje, sukob ne može biti konstruktivan i zdrav. Kroz sukob, dijete uči zastupati sebe, poštovati tuđe granice i zahtijevati da se poštuju njegove. Kvalitetno rješavanje sukoba uči članove obitelji prihvaćanju sebe i drugih, poštivanju različitosti, slobodnom izražavanju svojih misli i potreba. Poučavanje razumijevanja potreba koje su u pozadini sukoba, smanjuju se nesuglasice i doprinosi se skladnijim obiteljskim odnosima, a razmjena znanja i vještina o uspješnim načinima suočavanja s konfliktnim situacijama, pozitivno utječe na prevenciju rizičnog ponašanja djece.

0 Comments