Snaga je u meni

“Snaga je u meni” projekt je psihosocijalne podrške i selektivne prevencije namijenjen djeci polaznicima završnih razreda osnovnih škola (11-15 godina).

Projektne aktivnosti su edukativne radionice, radionice grupne podrške, individualna podrška te pomoć u učenju.

Edukativne radionice imaju za cilj prevenciju rizičnih ponašanja kroz razvoj životnih vještina mladih – prepoznavanje vlastitih potreba, izgradnja odnosa s drugima, vještine odlučivanja, komunikacijske vještine, nošenje sa stresnim situacijama. Djeca interaktivnim metodama, kroz vježbe, igranje uloga, diskusiju, usvajaju nova znanja i dobivaju podršku u njihovoj primjeni u svakodnevnom životu.

Radionice se odvijaju u malim grupama, do 8 djece, a svaka grupa polazi ukupno 5 edukativnih radionica i 5 radionica grupne podrške.

Pomoć u učenju održavaju volonteri, koristeći inovativne metode podučavanja.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i OŠ Blatine škrape te u suradnji s drugim osnovnim školama s područja Splita 3. Projekt je u 2018. godini financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Sve su aktivnosti za sve sudionike besplatne!

Za sve informacije o uključivanju u projektne aktivnosti i volontiranju na projektu slobodno nam se obratite putem telefona (021/786-245) ili e-maila (mentor.split@gmail.com)!