PUP-Prevencijom u praksi

          “PUP” je namijenjen stručnjacima u području odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi. Ciklusom interaktivnih radionica povećava se razina znanja i vještina stručnjaka o etiologiji rizičnih ponašanja, o zlouporabama droga i njihovom suzbijanju kroz smanjenje potražnje putem programa univerzalne, selektivne i indicirane prevencije te ih se osposobljava za učinkovitiji rad s djecom/mladima i skreće pozornost šire javnosti na problem ovisnosti u zajednici kao i na važnost preventivnih programa.

  mentor „MOVE – kratka motivacijska intervencija“ je edukacija namijenjena stručnjacima u području socijalne skrbi koji se u svom svakodnevnom radu susreću s mladima rizičnog ponašanja. Zahvaljujući znanjima i vještinama stečenim kroz ovaj projekt, savjetovanjem su obuhvaćeni mladi koji inače ne bi koristili savjetovanja i čijim afinitetima više odgovaraju kratki susreti, u tom slučaju učinkovitiji od dugih savjetodavnih razgovora. „MOVE“ omogućava bolje razumijevanje dinamike procesa promjene ponašanja i motivacijske intervencije kao tehnike usmjerene redukciji ambivalencije i jačanju motivacije za promjenom.

 mentor00002mentor00001