EVO – Edukacija voditelja mladih

Projekt „EVO – Edukacija voditelja mladih“ usmjeren je na senzibiliziranje mladih o vrijednostima volonterstva te na njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i školi kroz stjecanje i prenošenje znanja o temi rizičnih ponašanja i njihove prevencije, posebice zlouporabe sredstava ovisnosti i njenog suzbijanja.

U 2020. godini projekt se provodi u partnerstvu s Prirodoslovnom školom Split te uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Projektne aktivnosti uključuju:

1) Ciklus motivacijskih radionica u školama ciljem upoznavanja učenika s projektnim aktivnostima i informiranje o načinu uključivanja.

(2) Ciklus od 12 edukativnih radionica za učenike zainteresirane za vršnjačku edukaciju kroz koje će steći nova znanja i poboljšati vještine komunikacije, donošenja odluka, upravljanja osjećajima, nošenja sa stresom, timskog rada te steći vještine potrebne za vršnjačku edukaciju i vođenje mladih, učiti i osnažiti se za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

(3) Radionice vršnjačke edukacije – po završetku edukacije, učenici će pristupiti organizaciji i provođenju radionica vršnjačke edukacije za učenike prvih i drugih razreda svoje škole. Kroz vršnjačku edukaciju steći će prvo iskustvo samostalnog vođenja, dobiti kroz praksu uvid u vlastite kompetencije te razviti samopouzdanje za daljnji angažman u osmišljavanju i vođenju aktivnosti za mlade.

(4) Volonterske aktivnosti – učenici će osmisliti i organizirati niz volonterskih aktivnosti koje će imati za cilj povećanje vidljivosti projektnih aktivnosti, osvještavanje zajednice o temi rizičnih ponašanja te poticanje mladih na volontersko djelovanje i aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

Volonterske aktivnosti otvorene su za sve zainteresirane! Slobodno nam se obrati na broj telefona 021/786-245, putem e-maila mentor.split@gmail.com te doznaj kako se i ti možeš uključiti u projekt!