Projekti

Od osnivanja udruge do danas udruga Mentor provela je 10 projekata, četverostruko uvećala prihode, proširila mrežu ustanova, institucija i udruga s kojima surađuje, dobila suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provedbu projekta u školama. Kroz Mentorove projekte od osnivanja do danas prošlo je preko 10 000 korisnika (3 157 direktnih, 7 000 indirektnih), ne samo djece i mladih, nego i njihovih roditelja, predstavnika institucija, udruga, medija i lokalnih samouprava.

Uspješnost naših projekata potvrđena je:
• pozitivnom evaluacijom projektnih aktivnosti od strane korisnika,
• stručnim mišljenjem suradnika u provedbi aktivnosti,
• širenjem mreže ustanova i institucija s kojima surađujemo,
• povećanim brojem korisnika,
• širenjem spektra projektnih aktivnosti ovisno o potrebama korisnika te razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

 

Udruga Mentor je stekla ugled kao profesionalna, s visokim standardima rada u odnosu prema korisnicima, suradnicima i donatorima. Svjetski verificirana činjenica da ulaganjem u edukaciju postižemo velike rezultate za mali novac kod nas je još uvijek nedovoljno osviještena. Pristup tima udruge Mentor je obrazovni, usredotočen na podizanje svijesti građana o važnosti preuzimanja proaktivne uloge za stanje vlastitog zdravlja, i to putem informiranja, savjetovanja i psihoedukativnih radionica, uz primjenu inovativnih metoda poučavanja. Pristup i teme kojima se bavimo udrugu čine prepoznatljivim i poželjnim suradnikom, što nam je dodatni poticaj za usmjeravanje organizacijskog rasta.