O nama

Udruga Mentor je osnovana u lipnju 2008. godine u Splitu.

Područja djelovanja: Socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje.

Programski ciljevi udruge su definirani Statutom i glase:

1. unaprjeđivanje skrbi za fizičko i mentalno zdravlje,
2. prevencija svih oblika rizičnih ponašanja – prevencija ovisnosti, nasilja, rizičnih ponašanja u prometu, spolno-rizičnih ponašanja, te autoagresivnih i drugih oblika ponašanja koja predstavljaju razvojni rizik za djecu i mlade, njihove obitelji i širu zajednicu,
3. promicanje inovativnih metoda poučavanja i cjeloživotnog obrazovanja koje obuhvaća sve oblike učenja – formalne, neformalne i informalne – s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti.
Osmišljavanjem, provođenjem i vrednovanjem programa koji unapređuju skrb za fizičko i mentalno zdravlje i doprinose smanjenju pojavnosti rizičnih ponašanja, očituje se važnost projektnih aktivnosti udruge Mentor. Preventivni odgoj je prva stepenica zaštite mentalnog zdravlja i treba započeti u najranijoj dobi. Nedovoljna zastupljenost ovog oblika skrbi o djeci/mladima potaknula je tim stručnjakinja društveno-humanističke provenijencije na formiranje organizacije sa svrhom poboljšanja mentalnog zdravlja. Radno iskustvo tima udruge Mentor u području psihosocijalne podrške i prevencije svih oblika asocijalnih ponašanja datira od 1993. godine. Uočene potrebe u zajednici otvaraju mogućnost da izvaninstitucionalnim putem utječemo na etabliranje sustavne izobrazbe djece/mladih, roditelja i stručnjaka u pomažućim profesijama. Karakteristika našeg djelovanja je izvrsno poznavanje etiologije ovisnosti i neposredan rad s korisnicima, kako u prevenciji tako i u tretmanu ovisnosti. Naše napore intenziviramo ka razvijanju suradnje među ustanovama odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi koje djeluju na unaprjeđivanje kvalitete življenja djece i mladih.