Radionice za roditelje

Iskra plus

Danas, 10.12.2014., ćemo održati treću po redu radionicu za roditelje na temu „Rješavanje sukoba“. Ciklus radionica se organizira u sklopu Mentorovog projekta Iskra plus, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a koji se realizira u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split. Izvoditelji radionice su Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog i Toni Maglica, prof. defektolog, socijalni pedagog.