Radionice za mlade

EVO-Edukacija voditelja mladih

Danas, 22.12.2014., održat ćemo drugu po redu radionicu za mlade na temu „Legalne psihoaktivne tvari – Alkohol“. Ciklus radionica se organizira u sklopu Mentorovog projekta “EVO-Edukacija voditelja mladih”, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a koji se realizira u suradnji sa IV. gimnazijom Marka Marulića iz Splita. Izvoditelji radionice su Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog i Ivana Vuković, prof. socijalni pedagog.

Vidimo se 🙂