Podržite našu kampanju!

Članovi udruge Mentor sakupljaju donacije za nastavak edukacije iz Gestalt psihoterapije.

Pomoći nam možete na način da odete na link Indiegogo international crowd funding site i donirate.

Omogućite da se ostvari!

[collapse id=”collapse_29″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_56″ parent=”collapse_29″]

Uvjerenje da je preventivni odgoj prva stepenica zaštite mentalnog zdravlja s kojim treba početi u najranijoj dobi, kao i nedovoljna zastupljenost ovog oblika skrbi o djeci/mladima na području Dalmacije, potaknula je tim stručnjakinja humanističke provinijencije na formiranje organizacije sa svrhom poboljšanja mentalnog zdravlja. Osim vrijednosti koje dijele, stručni tim udruge povezuje i htijenje za kontinuiranim stručnim usavršavanjem u različitim psihoterapijskim pravcima kako bi imali mogućnost korisnicima osigurati visoku razinu kvalitete pruženih usluga. U nastojanjima da razviju profesionalne i osobne kompetencije pokazuju visoku razinu motiviranosti i posvećenosti jer je potpora stručnim usavršavanjima reducirana i od strane donatora i poslodavaca.

Sve to pobudilo je želju i motivaciju za edukacijom iz Gestalt psihoterapije koja je ponuđena splitskim stručnjacima u jesen 2011. Osnovni cilj uključivanja na edukaciju iz Gestalt psihoterapije je povećavanje profesionalne i osobne kompetentnosti za savjetodavni i terapijski rad s pojedincima i obiteljima, podizanja kvalitete mentalnog zdravlja djece i mladih, utjecanje na roditelje i nastavnike, a kao krajnji rezultat utjecaj i na cijelu lokalnu zajednicu. Upravo učinkovita savjetodavna i psihoterapijska pomoć djeci/mladima i njihovim roditeljima u potrebi potaknula je stručni tim Mentora na dodatno usavršavanje u području psihoterapije.

Za razliku od hrvatskog glavnog grada Zagreba, mogućnosti za uključivanje u edukaciju iz psihoterapije u Splitu su rijetke. Mogućnost da se formira prva grupa za edukaciju iz gestalta bila je privlačna i zbog činjenice da će se program odvijati u gradu u kojem žive i rade, što bitno smanjuje uloženi novac i vrijeme za putovanje do Zagreba. Kompletni troškovi edukacije ( naknade, put, smještaj i dnevnice trenera) na godišnjoj razini iznose 22.477,00 dolara uz dodatne troškovi poput prostora za edukaciju, individualne psihoterapije i supervizije planirane edukacijskim kurikulumom.

Troškovi psihoterapijske edukacije se dijele u jednakim dijelovima među članovima skupine koja se u trećoj godini smanjila na brojku od deset sudionika. Dio sudionika je odustao jer su im se životne okolnosti zbog ekonomske krize promijenile, a svi sudionici edukaciju financiraju vlastitim sredstvima. Odustajanje dijela grupe znači veći financijski teret prilikom podjele troškova za svakog pojedinačnog sudionika, ali članice stručnog tima udruge Mentor to nije obeshrabrilo – odlučile su pristupiti prikupljanju sredstava iz različitih izvora.

Za treću godinu edukacije, potrebno nam je 3.000,00 dolara. U svakodnevnom radu u udruzi i na radnom mjestu stručnjaci udruge Mentor se susreću s djecom, mladima i njihovim roditeljima koji su zbog različitih problema u potrazi za pomoći. Međutim, u posljednje vrijeme broj korisnika rapidno raste, a teškoće zbog kojih se javljaju sve su kompleksnije što predstavlja problem intervencije u optimalno vrijeme, a samim tim i smanjuje mogućnost učinkovitosti pri pružanju pomoći. Unatoč zaposlenim stručnjacima (primjerice u KBC Split djeluju dva dječja psihijatra, a u Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju multidisciplinarni tim u sastavu od psihijatra, psihologa i socijalnog pedagoga), iskustva pokazuju da je isti nedovoljan obzirom da se na termin čeka po 6 mjeseci što se kosi s glavnom odrednicom rada s djecom i mladima koja uključuje prije svega pravovremenu pomoć i intervenciju.

Vaša donacija pomoći će članovima udruge Mentor za nastavak edukacije iz Gestalt psihoterapije. Pomozite da se ostvari!


[/citem]
[/collapse]