Počeo ciklus radionica za učenike

Snaga je u meni

U petak, 31.01.2014., održana je prva u nizu radionica za učenike osmog razreda osnovne škole s temom „Potrebe i odnosi“. Ciklus radionica organizira se u sklopu Mentorovog projekta „Snaga je u meni“, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a u suradnji s osnovnom školom Stjepan Ivičević u Makarskoj.

[collapse id=”collapse_28″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_55″ parent=”collapse_28″]

Vodeći se posebnim ciljevima Programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade, educirani tim stručnjaka udruge Mentor razvio je ciklus radionica kako bi djeci u završnom razredu osnovne škole osigurao kvalitetnu edukaciju s ciljem stvaranja pozitivne slike o sebi i prevencije svih oblika ovisnosti. Projekt obuhvaća preventivne intervencije u zaštiti zdravlja djece i mladih, te je usmjeren na razvijanje socijalnih vještina i usvajanje inovativnih tehnika učenja. U ovom ciklusu radionica osvrnut ćemo se na vještine odlučivanja, razvoj samosvijesti i samopoštovanja, komunikaciju, tehnike pamćenja i izradu mentalnih mapa.

Izvoditeljice radionica za učenike su predsjednica udruge Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog, vanjske suradnice udruge mr.sc. Igna Brajević-Gizdić, spec. psihijatrije, Ivana Vuković, prof. socijalni pedagog, Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog i Anja Babić, mag. soc., koordinatorica programa udruge Mentor.


[/citem]
[/collapse]