Otvoreni dan udruge

Pozivamo Vas na radionicu: Vještine aktivnog slušanja!

Otvoreni dan udruge (28.05.2015.), Mentor će, između ostalog obilježiti i organiziranjem radionice na temu: “Vještine aktivnog slušanja”

“Slušanje je aktivan, a ne pasivan čin. Vještina slušanja je mnogo više od sposobnosti da «čujemo riječi». Ono obuhvaća razumijevanje poruke, situacije i druge osobe. Aktivnim slušanjem izbjegavamo prepreke u komunikaciji, i poštujemo tuđa mišljenja, stavove i osjećaje, ili drugim riječima poštujemo integritet osobe koju slušamo. Razvijena vještina slušanja omogućuje drugoj osobi da se osjeća ugodno, da ima povjerenje u slušača i da mnogo lakše izrazi upravo ono što je zaista željela reći”

Pozivamo Vas da se uključite na sudjelovanje u radionici kako bi usavršili svoje vještine slušanja.

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se na e-mail adresu udruge: mentor.split@gmail.com, s naznakom svoga imena, prezimena i broja mobitela kako bi Vas mogli kontaktirati.

Prijave se primaju do 27.5.2015. u 20:00 h.

Vidimo se u udruzi!  😉