Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U četvrtak, 10. listopada 2013. godine, Mentor je obilježio Svjetski dan mentalnog zdravlja. Edukativnom radionicom “Smijehom do zdravlja” obuhvatili smo učenike 8. a razreda Osnovne škole Blatine-Škrape iz Splita. Voditeljice radionice bile su Tea Radić, voditeljica ureda i Anja Babić, volonterka, obje magistre sociologije.

Mentalno zdravlje se odnosi na to kako mislimo, kako se osjećamo i kako se ponašamo kada se susretnemo sa usponima i padovima u našim svakodnevnim životima. Naše mentalno zdravlje pomaže da ustanovimo kako se nosimo sa stresom i promjenom, kako pravimo izbor, kako odlučujemo, i kako se odnosimo prema drugim osobama.

Epidemiološka istraživanja govore o porastu tegoba mentalnog zdravlja. SZO izvještava o porastu depresije, alkoholizma, shizofrenije u dječjoj dobi. Napredovanje biomedicinskih znanosti rezultiralo je opadanjem genetski – biološki determiniranih bolesti, ali je vidljiv porast nasilja, psihičkih tegoba u djece.

Budući da je jedan od deset čimbenika koje svako dijete treba za kvalitetan psihosocijalni razvoj upravo iskustvo igre, ovaj smo dan s djecom obilježili igrajući se i zabavljajući.