Obilježen Mjesec borbe protiv ovisnosti

Udruga Mentor je obilježila Mjesec borbe protiv ovisnosti. Obilježavanju smo se pridružili, postavljanjem prigodnog panoa u IV. gimnaziji Marka Marulića iz Splita. Putem panoa nastojimo mlade u školi senzibilizirati za problem ovisnosti. Obilježavanje se organiziralo u sklopu projekata EVO-edukacija voditelja mladih, financiranih od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a u suradnji sa spomenutom gimnazijom.