Mjesec borbe protiv ovisnosti 2013

Predavanja za roditelje

Mentor se i ove godine uključio u obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog – 15. prosinca). Predavanja za roditelje, u sklopu projekta “Iskra” financiranog od Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, ove godine održavamo u tri škole, OŠ Split 3 (Split), Graditeljsko-Geodetskoj tehničkoj školi Split, i OŠ o. Petra Perice (Makarska).

[collapse id=”collapse_78″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_46″ parent=”collapse_78″]

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježavaju ga ponašanje i drugi duševni procesi koji uvijek uključuju prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstva ovisnosti u namjeri da se doživi njegov učinak na duševne procese ili da se izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

Svake godine u navedenom razdoblju obilježavanje se provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, osobito droga te se time nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti poduzimanjem zajedničkih aktivnosti za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Ovisnost je potrebno proučavati u kontekstu specifičnosti društvenih vjerovanja, tradicija i stavova, te kvalitete življenja u široj društvenoj zajednici. Socijalni pokazatelji poput nezaposlenosti, materijalnog stanja ovisnika i njihovih obitelji, uvjeta stanovanja i sl. imaju direktni utjecaj na pojavnost zlouporabe droga. Suprotnosti između urbanog i ruralnog načina življenja, te opća gospodarska i društvena kriza potencirana ratnim i poslijeratnim posljedicama, predstavljaju značajne odrednice rasprostranjenosti ovisnosti u našoj zemlji.

Serijom predavanja za roditelje tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti Mentor provodi edukaciju roditelja prema smjernicama Nacionalne strategije suzbijanja zloporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine s ciljem jačanja kvalitetnih i poticajnih odnosa među njenim članovima što uključuje i poboljšanje roditeljskih znanja i vještina, te time i unaprjeđenje njezine odgojne funkcije. Dosadašnja provedba projekta „Iskra“,  pokazala se vrlo efikasnom u buđenju svjesnosti roditelja o važnosti njihove uloge u prevenciji svih oblika poremećaja u ponašanju njihove djece sa posebnim naglaskom na prevenciju zloporabe opojnih droga. Širem auditoriju roditelja na tematskim roditeljskim sastancima pružamo osnovne informacije o važnosti obitelji kao prvog odgojnog i protektivnog faktora u razvoju mlade osobe te ih potičemo na promišljanje o vlastitim odgojnim stavovima i navikama jer su obiteljsko funkcioniranje i komunikacija važan činitelj u prevenciji ovisnosti. Upoznajemo ih i upozoravamo na trendove eksperimentiranja učeničke populacije sa sredstvima ovisnosti te im nudimo znanja i vještine potrebne za kvalitetniju obiteljsku interakciju i učinkovitije postizanje odgojnih ciljeva, što uključuje prevenciju ovisničkih oblika ponašanja.

Ove aktivnosti ujedno su i prilika za roditelje da zatraže savjet kroz diskusiju ili nakon predavanja te da dobiju uputu za djelovanje kod rizičnih ponapšanja djece. Roditeljima naglašavamo važnost pravovremenog uočavanja i osvještavanja odgojnih poteškoća i traženje pomoći i podrške pri institucijama i organizacijama koje su specijalizirane za obiteljsko savjetovanje i tretman poremećaja u ponašanju.

 

U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, vanjski suradnici Mentora održali su pet predavanja za roditelje:
25.11. (ponedjeljak, 19h) – GGTŠ (ST) – Igna Brajević Gizdić, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist psihijatrije – Izazovi roditeljstva
27.11. (srijeda, 17h) – OŠ o. Petra Perice (MA) – Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog i certificirani realitetni terapeut – Kako razgovarati u obitelji
27.11. (srijeda, 18h) – OŠ Split 3 (ST) – Nives Urlić, odgojiteljica, certificirani realitetni terapeut – Obiteljska komunikacija
2.12. (ponedjeljak, 19h) – GGTŠ (ST) – Igna Brajević Gizdić, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist psihijatrije – Uloga roditelja na prijelazu u srednjoškolsko doba
3.12. (utorak, 17h) – OŠ o. Petra Perice (MA) – Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog i certificirani realitetni terapeut – Kako reći NE?


[/citem]
[/collapse]