Iskustvene radionice za roditelje

 

Poziv

 

Poštovani i dragi roditelji, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u iskustvenim radionicama kroz koje ćete imati stručno vođenu mogućnost diskusije o osobnim iskustvima u primjeni stečenih znanja i vještina.

 Nakon petogodišnje provedbe predavanja i radionica u suradnji sa školama proveli smo u lipnju ove godine vanjsko vrednovanje programa edukacije roditelja. Prilikom razgovora roditelja u fokus grupi s konzultanticom Natašom Škrbić prepoznata je vrijednost i potreba za daljnjom podrškom jačanju roditeljskih kompetencija.

Razmatrajući mogućnosti dodatnih oblika potpore u kontekstu poteškoća s kontinuitetom financiranja programa, odlučili smo Vam ponuditi iskustvene radionice kroz koje ćete imati stručno vođenu mogućnost diskusije o osobnim iskustvima u primjeni stečenih znanja i vještina. Radionice bi se realizirale i financirale uz Vaš osobni doprinos u visini od 50,00 kn po radionici.

Iskustvene radionice okupljale bi manju grupu, do osam roditelja, svaki drugi tjedan u poslijepodnevnim satima, u prostoru udruge Mentor (Kroz Smrdečac 7, Split). Voditeljice radionica su stručne suradnice udruge, S. Nikolić, dipl. sociologinja i mr.sc. I. Brajević – Gizdić, spec. psihijatrije.

Radionice su zamišljene kao grupe podrške roditelja, te bi bile koncipirane u vidu diskusija, rasprava, razmjene iskustava, sagledavanja iznesenih nedoumica, problema, usmjeravanja k mogućim rješenjima iznesenih poteškoća u odnosima s djecom i sl. Radionice bi bile adaptirane na sadržaje koje grupa zahtjeva, oblikovane kroz stručno koordiniranje voditeljica, tematski vezane na sadržaje prethodnih tematskih radionica.

Vaš interes i sudjelovanje u iskustvenim radionicama možete potvrditi slanjem prijavnice na adresu udruge, fax ili e-mail: mentor.split@gmail.com. Za dodatne informacije nazovite nas na telefonski broj 786-245.