Edukativni filmovi za mlade

U četvrtak, 18.09.2014., održana je projekcija dokumentarnog filma na temu ovisnosti za vršnjačke edukatorice udruge Mentor. Ciklus filmova organizira se u sklopu Mentorovog projekta „EVO-edukacija voditelja mladih“, financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih, a provodi se u suradnji sa IV. gimnazijom Marko Marulić iz Splita. Voditeljice su bile Anja Babić, mag. sociologije i Ivana Plavac, univ. bacc. sociologije.

Dokumentarnim filmom National Geographica pod nazivom „Tabu Droge“, ukazali smo sudionicama na upotrebu droga u različitim kulturama, te kako se ona različito percipira ovisno o kulturi, naglašavajući negativne posljedice koje upotreba iste može imati po konzumenta.

Veselimo se budućem susretu 🙂