Ciklus radionica za učenike

Održane su dvije radionice za učenike I. razreda srednje škole, 12. studenog 2014. godine. Teme radionica bile su „Moje potrebe i odnosi s drugima“, te „Učenje i pamćenje“. Ciklus radionica organizira se u sklopu Mentorovog projekta „Želim, znam, mogu“, financiranog od strane Grada Splita, a u suradnji sa Graditeljsko-Geodetsko tehničkom školom iz Splita.

Projektnim aktivnostima planirano je usmjereno djelovati na poboljšanje kvalitete življenja mladih kroz razvijanje životnih vještina i vještina učenja, čime ćemo u konačnici doprinijeti smanjenju pojavnosti svih oblika rizičnih ponašanja kod spomenute populacije.

Izvoditeljice radionica za učenike su Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog, Ivana Vuković, prof. socijalni pedagog, Lovrenka Britvić, Maja Lončar Skender, dipl. psiholog, , dipl. psiholog, Anja Babić, mag. sociologije i Ivana Plavac, univ.bacc.sociologije.