Ciklus radionica za učenike

Želim, znam, mogu

U srijedu, 03.12. 2014., održali smo dvije radionice za učenike I. razreda srednje škole. Teme radionica bile su „Vještine odlučivanja“ i „Mentalne mape“. Radionice se održavaju u sklopu projekta „Želim, znam, mogu“, financiranog od strane Grada Splita, a koji se provodi u suradnji sa Graditeljsko-Geodetsko tehničkom školom iz Splita.

Projektnim aktivnostima planirano je usmjereno djelovati na poboljšanje kvalitete življenja mladih kroz razvijanje životnih vještina i vještina učenja, čime ćemo u konačnici doprinijeti smanjenju pojavnosti svih oblika rizičnih ponašanja kod spomenute populacije.

Izvoditeljice radionica za učenike bile su Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog, Ivana Vuković, prof. socijalni pedagog, Anja Babić, mag. sociologije i Ivana Plavac, univ.bacc.sociologije.