Ciklus radionica za djecu: Mentalne mape i tehnike učenja

Udruga Mentor organizira ciklus od tri radionice pod nazivom „Mentalne mape i tehnike učenja“.  Radionice su namijenjene učenicima petih i šestih razreda osnovne škole.

Radionice će se održati 10., 11. i 12. siječnja od 17h do 19h. Cijena po sudioniku iznosi 150kn. Svoje dijete možete prijaviti za sudjelovanje putem e-maila (mentor.split@gmail.com) ili pozivom na broj 021/786-245 (radnim danom od 9h do 15h).

Mentalne mape su tehnika osmišljena za lakše organiziranje čitanja, učenja i rada. Pripadaju skupini mnemotehnika, koje našem mozgu olakšavaju pamćenje informacija. Učenje putem mentalnih mapa omogućava djeci da lakše razlikuju bitno od nebitnog u gradivu i pri tome budi samostalniji u cjelokupnom procesu učenja. One pomažu da se lakše zapamti velika količina podataka, i to pomoću slika, crteža, simbola, boja…

Prednosti mentalnih mapa

  • Ne prikazuju samo činjenice, već i odnose među pojmovima i tako olakšavaju njihovo pamćenje.
  • Izrada mentalne mape zahtijeva dublju obradu informacija – da bi se napravila dobra mentalna mapa prethodno moramo proučiti i razumjeti odnose među pojmovima.
  • Izrađujući mentalne mape, pamtimo informacije na dva načina: vizualno i verbalno. Zato se puno lakše prisjetiti naučenog gradiva nego kada vadimo bilješke.
  • Povećavaju koncentraciju prilikom učenja i potiču kreativnost.