Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

26. lipanj – Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987. godine proglasila je 26. lipnja “Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama” želeći upozoriti globalnu svjetsku javnost na rastući problem zlouporabe opojnih droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnoj svjetskoj razini tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – Međunarodno društvo slobodno od zlouporabe droga. [collapse id=”collapse_21″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_36″ parent=”collapse_21″]
Zlouporaba droga predstavlja jedan od vodećih problema suvremenog društva, a posljednji raspoloživi podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da nema značajnih promjena u uzimanju, proizvodnji i posljedicama uzimanja zabranjenih droga. Prema procjenama iz izvještaja UNODC-a (UN Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2012) 5% odrasle svjetske populacije, ili 230 milijuna ljudi je konzumiralo neku vrstu droge, dok je 27 milijuna osoba bilo i ovisno o njima. Problem uporabe i ovisnosti o drogama predstavlja jedan od 20 najznačajnijih čimbenika rizika za obolijevanje na globalnoj razini, odnosno, jedan je od 10 vodećih čimbenika rizika u razvijenim zemljama. Osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne droge, a osobito intravenski ovisnici, izložene su povećanom riziku obolijevanja od zaraznih bolesti poput HIV-a, hepatitisa i tuberkuloze. Zlouporaba droga i ovisnost o drogama stanja su koja se mogu i trebaju sprečavati odnosno liječiti, a s druge strane napore valja usmjeriti na smanjenje proizvodnje i sprječavanje distribucije. Zahvaljujući zajedničkim naporima vlada mnogih svjetskih zemalja na tom je području u posljednjem desetljeću postignut značajan napredak. Prema raspoloživim podacima pristiglima iz zdravstvenog sustava, razvidno je da se i nadalje u zdravstvenim ustanovama Hrvatske, bilo u bolničkom bilo izvanbolničkom sustavu, godišnje liječi otprilike 8.000 osoba. U 2012. godini na liječenju je bilo 7.855 osoba što je 2,5% više nego prethodne godine (7.665 osoba). Broj novih osoba u sustavu liječenja kontinuirano se i dalje smanjuje. U 2012. godini prvi put je liječeno 1.120 osoba (u 2011. – 1.151). Od tih novopridošlih osoba njih 313 (27,9%) su heroinski (opijatski) ovisnici, a 807 ili 72,1% konzumenti ili ovisnici o drugim drogama. Znači, u sustav i dalje godišnje ulazi više neopijatnih nego opijatnih ovisnika.

1
Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, kao i prethodnih godina većinu liječenih osoba čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosi 4,7:1,0. Od ukupno 7.855 liječenih osoba bilo je 6.477 muškaraca (82,5%), i 1.378 odnosno 17,5% žena. Sveukupno je u dobi do 19 godina bilo 592 osobe (7,5%). Prema dobnim skupinama postoji sve manja razlika između muškaraca i žena. Najviše muškaraca (26,4%) i žena (28,4%) je u skupini od 30-34 godina starosti.
Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje opterećenost pojedinih područja Hrvatske i raspodjelu ovisnika i konzumenta droga. Za čitavu Hrvatsku stopa je 272,1/100.000 stanovnika dobi od 15. do 64. godine. U sedam županija broj ovisnika na 100.000 stanovnika je viši od prosjeka Hrvatske. To su: Istarska županija (588,3), zatim Zadarska (472,0), Grad Zagreb (430,0), Šibensko-kninska (382,6), Primorsko-goranska (373,0), Dubrovačko-neretvanska (351,5) te Splitsko-dalmatinska (332,2). Ostale županije su imale stope niže od hrvatskog prosjeka. Prikaz stope liječenih ovisnika koji su ovisni o opijatima pokazuje vrlo slične rezultate:

2

Cilj- suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim institucijama uključenim u suzbijanje zlouporabe opojnih droga, u svrhu osvještavanja javnosti o problemu raširene zlouporabe opojnih droga. Pozivamo sve građane da se uključe u obilježavanje ovog dana i budu potpora mladima da djeluju protiv zlouporabe droga i izgrađuju zdrave stilove života.

Izvor statističkih podataka i grafičkih prikaza: „Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2012. godini“, HZJZ

[/citem]
[/collapse]