Odobreni projekti “Iskra” i “Iskra Plus”

Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je projekte “Iskra” i “Iskra Plus” u 2016.

Projekt “Iskra” usmjeren je podršci roditeljima i jačanju zaštitne uloge obitelji u prevenciji rizičnih ponašanja djece/mladih putem razvijanja roditeljskih kompetencija za izgradnju odnosa ravnopravnog dostojanstva i zaštitu integriteta djeteta.

Projekt “Iskra Plus” usmjeren je jačanju roditeljskih kompetencija u partnerstvu s ustanovom socijalne skrbi. Projekt je usmjeren na roditelje, stručnu i širu javnost, kroz aktivnosti informiranja, senzibiliziranja, edukacije, grupne podrške i savjetovanja.

Veselimo se zajedničkom druženju na predavanjima i radionicama koje su pred nama!