Iskra plus

Danas, 17. veljače 2016. godine, održat će se treća edukativna radionica namijenjena drugoj grupi roditelja okupljenih u okviru projekta Iskra plus. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split.

Tema druge edukativne radionice je Rješavanje sukoba. Vidimo se u 18 sati!