Iskra plus

Danas, 09. prosinca 2015. godine, održat će se treća edukativna radionica namijenjena prvoj grupi roditelja okupljenih u okviru projekta Iskra plus. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split.

Tema treće edukativne radionice je Rješavanje sukoba.

Vidimo se u 18:00 sati!