Iskra plus

Danas, 25. studenog 2015. godine, održat će se prva edukativna radionica namijenjena prvoj grupi roditelja okupljenih u okviru projekta Iskra plus. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split.

Tema prve edukativne radionice je Uloga obitelji i odgovornost roditelja, a održat će je Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog i Toni Maglica, prof. defektolog, socijalni pedagog.