Sretan Vam Svjetski dan mentalnog zdravlja!

„Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti…a bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati, ne samo s tehničkog, već isto tako i sa sociološkog stajališta. Iako je medicina stara preko 5.000 godina, a moderna znanost oko 150 godina, ta je ideja uznapredovala tek u posljednjih 50 godina. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Budući da je zdravlje osnovno pravo svakog ljudskog bića, zajednica je dužna osigurati ljudima što potpuniju zdravstvenu zaštitu. Prema tome, uvod u naš Ustav predstavlja veliku pobjedu, jer sadržava ispravnu koncepciju javnog zdravstva i baca svjetlo koje će nas voditi na dugačkom i teškom putu, koji je pred nama.“ (Andrija Štampar, 1948).

Ovaj još uvijek aktualni citat neka nam svima bude podsjetnik na važnost u očuvanju mentalnog zdravlja i razvijanju drugačijeg odnosa prema bolesti kao i njennim suvremenim uzrocima koji sve više poprimaju socijalne karakteristike. Udruga Mentor je svoj put suočavanja s ovim problemima pronašla u razvoju socijalnih usluga, a u tome ćemo ustrajati i dalje.