Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

U svijetu više od 200 milijuna ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, 25 milijuna njih je ovisnika, a svake godine 200 000 osoba umre od posljedica korištenja droga. Svake godine 26. lipnja Ujedinjeni narodi obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kako bi podigli svijest o opasnim posljedicama koje zlouporaba droga ostavlja na život pojedinca. Ovogodišnja tema je “Kontrolira li droga tvoj život?”. Cilj kampanje je davanje potpore i poticanje ljudi na postupanje protiv zlouporabe droga organiziranjem što većeg broja aktivnosti diljem svijeta.

Svoj doprinos u preveniranju i suzbijanju ovisnosti, Udruga Mentor dala je educiranjem mladih edukatora u okviru projekta “Evo-Edukacija voditelja mladih” financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Voditeljima mladih osigurali smo nužna znanja i vještine kako bi aktivno, u svojoj lokalnoj zajednici, promovirali zdrave stilove življenja među mladima te tako suzbili pojavnost ovisnosti u populaciji svojih vršnjaka.