Mjesec borbe protiv ovisnosti 2013

Predavanja za roditelje

Mentor se i ove godine uključio u obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog – 15. prosinca). Predavanja za roditelje, u sklopu projekta “Iskra” financiranog od Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, ove godine održavamo u tri škole, OŠ Split 3 (Split), Graditeljsko-Geodetskoj tehničkoj školi Split, i OŠ o. Petra Perice (Makarska).

[collapse id=”collapse_78″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_46″ parent=”collapse_78″]

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježavaju ga ponašanje i drugi duševni procesi koji uvijek uključuju prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstva ovisnosti u namjeri da se doživi njegov učinak na duševne procese ili da se izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

Svake godine u navedenom razdoblju obilježavanje se provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, osobito droga te se time nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti poduzimanjem zajedničkih aktivnosti za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Ovisnost je potrebno proučavati u kontekstu specifičnosti društvenih vjerovanja, tradicija i stavova, te kvalitete življenja u široj društvenoj zajednici. Socijalni pokazatelji poput nezaposlenosti, materijalnog stanja ovisnika i njihovih obitelji, uvjeta stanovanja i sl. imaju direktni utjecaj na pojavnost zlouporabe droga. Suprotnosti između urbanog i ruralnog načina življenja, te opća gospodarska i društvena kriza potencirana ratnim i poslijeratnim posljedicama, predstavljaju značajne odrednice rasprostranjenosti ovisnosti u našoj zemlji.

Serijom predavanja za roditelje tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti Mentor provodi edukaciju roditelja prema smjernicama Nacionalne strategije suzbijanja zloporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine s ciljem jačanja kvalitetnih i poticajnih odnosa među njenim članovima što uključuje i poboljšanje roditeljskih znanja i vještina, te time i unaprjeđenje njezine odgojne funkcije. Dosadašnja provedba projekta „Iskra“,  pokazala se vrlo efikasnom u buđenju svjesnosti roditelja o važnosti njihove uloge u prevenciji svih oblika poremećaja u ponašanju njihove djece sa posebnim naglaskom na prevenciju zloporabe opojnih droga. Širem auditoriju roditelja na tematskim roditeljskim sastancima pružamo osnovne informacije o važnosti obitelji kao prvog odgojnog i protektivnog faktora u razvoju mlade osobe te ih potičemo na promišljanje o vlastitim odgojnim stavovima i navikama jer su obiteljsko funkcioniranje i komunikacija važan činitelj u prevenciji ovisnosti. Upoznajemo ih i upozoravamo na trendove eksperimentiranja učeničke populacije sa sredstvima ovisnosti te im nudimo znanja i vještine potrebne za kvalitetniju obiteljsku interakciju i učinkovitije postizanje odgojnih ciljeva, što uključuje prevenciju ovisničkih oblika ponašanja.

Ove aktivnosti ujedno su i prilika za roditelje da zatraže savjet kroz diskusiju ili nakon predavanja te da dobiju uputu za djelovanje kod rizičnih ponapšanja djece. Roditeljima naglašavamo važnost pravovremenog uočavanja i osvještavanja odgojnih poteškoća i traženje pomoći i podrške pri institucijama i organizacijama koje su specijalizirane za obiteljsko savjetovanje i tretman poremećaja u ponašanju.

 

U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, vanjski suradnici Mentora održali su pet predavanja za roditelje:
25.11. (ponedjeljak, 19h) – GGTŠ (ST) – Igna Brajević Gizdić, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist psihijatrije – Izazovi roditeljstva
27.11. (srijeda, 17h) – OŠ o. Petra Perice (MA) – Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog i certificirani realitetni terapeut – Kako razgovarati u obitelji
27.11. (srijeda, 18h) – OŠ Split 3 (ST) – Nives Urlić, odgojiteljica, certificirani realitetni terapeut – Obiteljska komunikacija
2.12. (ponedjeljak, 19h) – GGTŠ (ST) – Igna Brajević Gizdić, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist psihijatrije – Uloga roditelja na prijelazu u srednjoškolsko doba
3.12. (utorak, 17h) – OŠ o. Petra Perice (MA) – Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog i certificirani realitetni terapeut – Kako reći NE?


[/citem]
[/collapse]

Obavijest

Vanjska evaluacija projekta

U lipnju ove godine, u sklopu projekta “Iskra”, financiranog od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ured), Mentor je proveo vanjsku evaluaciju navedenog projekta kroz pet godina provedbe.

[collapse id=”collapse_76″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_48″ parent=”collapse_76″]

Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj – DIM Zagreb, koja ima višegodišnje iskustvo rada na razvojnim projektima kroz mrežu suradnika i aktera na području društvenog razvoja, utvrdila je opseg vanjske evaluacije, koju je provela stručna suradnica DIM-a Nataša Škrbić, konzultantica za javni i neprofitni sektor iz Zagreba sa višegodišnjim iskustvom monitoringa i evalucije kao i razvoju programa društvenog razvoja (CV evaluatorice dostupan na LinkedIn mreži).

Vanjskom evaluacijom projekta, a kroz procjenu ukupnog utjecaja projektnih aktivnosti u okviru projekta „Iskra“, unaprijedili smo provedbu programa prevencije ovisnosti što je bio jedan od osnovih ciljeva natječaja Ureda. Isto tako, podigli smo razinu kvalitete projekta te doprinijeli kvaliteti rada udruge općenito, identificirali naučene lekcije te formulirali preporuke za nastavak djelovanja udruge. Ojačali smo suradnju među građanima i građankama, stručnjacima, lokalnom samoupravom i medijima u području prevencije ovisnosti s nastojanjem da se „Iskra“ i među širom populacijom identificira kao kvalitetan, evaluiran i učinkovit program prevencije.

Uz pomoć donatora, suradnika i korisnika nastaviti ćemo razvijati i implementirati ovaj projekt i težiti k uvođenju certifikata kvalitete kojim Ured i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) jamče učinkovitost i kvalitetu programa i koji bi kasnije trebao omogućavati prioritet pri financiranju od strane tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, te detektiranje i predlaganje primjera dobre prakse iz Republike Hrvatske u Portal najboljih praksi EMCDDA-a.

Evaluacijski izvještaj preuzeti OVDJE.


[/citem]
[/collapse]

Iskustvene radionice za roditelje

 

Poziv

 

Poštovani i dragi roditelji, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u iskustvenim radionicama kroz koje ćete imati stručno vođenu mogućnost diskusije o osobnim iskustvima u primjeni stečenih znanja i vještina.

 Nakon petogodišnje provedbe predavanja i radionica u suradnji sa školama proveli smo u lipnju ove godine vanjsko vrednovanje programa edukacije roditelja. Prilikom razgovora roditelja u fokus grupi s konzultanticom Natašom Škrbić prepoznata je vrijednost i potreba za daljnjom podrškom jačanju roditeljskih kompetencija.

Razmatrajući mogućnosti dodatnih oblika potpore u kontekstu poteškoća s kontinuitetom financiranja programa, odlučili smo Vam ponuditi iskustvene radionice kroz koje ćete imati stručno vođenu mogućnost diskusije o osobnim iskustvima u primjeni stečenih znanja i vještina. Radionice bi se realizirale i financirale uz Vaš osobni doprinos u visini od 50,00 kn po radionici.

Iskustvene radionice okupljale bi manju grupu, do osam roditelja, svaki drugi tjedan u poslijepodnevnim satima, u prostoru udruge Mentor (Kroz Smrdečac 7, Split). Voditeljice radionica su stručne suradnice udruge, S. Nikolić, dipl. sociologinja i mr.sc. I. Brajević – Gizdić, spec. psihijatrije.

Radionice su zamišljene kao grupe podrške roditelja, te bi bile koncipirane u vidu diskusija, rasprava, razmjene iskustava, sagledavanja iznesenih nedoumica, problema, usmjeravanja k mogućim rješenjima iznesenih poteškoća u odnosima s djecom i sl. Radionice bi bile adaptirane na sadržaje koje grupa zahtjeva, oblikovane kroz stručno koordiniranje voditeljica, tematski vezane na sadržaje prethodnih tematskih radionica.

Vaš interes i sudjelovanje u iskustvenim radionicama možete potvrditi slanjem prijavnice na adresu udruge, fax ili e-mail: mentor.split@gmail.com. Za dodatne informacije nazovite nas na telefonski broj 786-245.

Počeo ciklus radionica za učenike

Učenje ne mora biti mučenje

U petak, 18. listopada 2013., održana je šesta u nizu od deset radionica za učenike osnovne škole, s temom “Učenje”. Ciklus radionica organizira se u sklopu Mentorovog projekta “Želim, znam, mogu” financiranog od Grada Splita, a u suradnji s Osnovnom školom Blatine-Škrape (Split).

[collapse id=”collapse_72″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_26″ parent=”collapse_72″]

Učenici osmih razreda u naše su projektne aktivnosti uključeni iz razloga što prelaskom iz osnovne u srednju školu prolaze kroz stresan period. Izbor škole, kao i budućeg zanimanja jedna je od prvih životnih odluka koju dijete donosi. Kroz osnovnu školu djeca su nedovoljno svjesna odgovornosti koja je pred njima, a sve se preklapa sa periodom ulaska u adolescenciju. Rastajanje od starih prijatelja, upoznavanje novih, uklapanje u novu, nepoznatu sredinu, stresna je promjena na koju dijete treba pripremiti.

Mnogi autori navode kako je najčešći izvor dnevnog stresa kod djece je neuspjeh u školi – ocjenjivanje znanja je kod 59% učenika stresor, a istraživanja pokazuju da razni programi poučavanja strategijama suočavanja sa stresom mogu povećati kognitivno funkcioniranje učenika što su pokazala mnoga istraživanja. Često djeca imaju problema u školi zbog rupa u znanju, a problem se javlja i zbog lošeg planiranja vremena za učenje i loše strategije. U ovom ciklusu radionica posvetiti ćemo se izradi mentalnih mapa i tehnikama pamćenja, vještinama koje će učenicima uvelike koristiti u nastavku školovanja.

Izvoditeljice radionica za učenike su predsjednica udruge Marija Mojaš Andrijašević, dipl. pedagog, vanjske suradnice udruge mr.sc. Igna Brajević – Gizdić, spec.psihijatrije i Ivana Vuković, prof., socijalni pedagog, te Tea Radić, mag.soc., voditeljica ureda udruge Mentor.


[/citem]
[/collapse]

Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U četvrtak, 10. listopada 2013. godine, Mentor je obilježio Svjetski dan mentalnog zdravlja. Edukativnom radionicom “Smijehom do zdravlja” obuhvatili smo učenike 8. a razreda Osnovne škole Blatine-Škrape iz Splita. Voditeljice radionice bile su Tea Radić, voditeljica ureda i Anja Babić, volonterka, obje magistre sociologije.

Mentalno zdravlje se odnosi na to kako mislimo, kako se osjećamo i kako se ponašamo kada se susretnemo sa usponima i padovima u našim svakodnevnim životima. Naše mentalno zdravlje pomaže da ustanovimo kako se nosimo sa stresom i promjenom, kako pravimo izbor, kako odlučujemo, i kako se odnosimo prema drugim osobama.

Epidemiološka istraživanja govore o porastu tegoba mentalnog zdravlja. SZO izvještava o porastu depresije, alkoholizma, shizofrenije u dječjoj dobi. Napredovanje biomedicinskih znanosti rezultiralo je opadanjem genetski – biološki determiniranih bolesti, ali je vidljiv porast nasilja, psihičkih tegoba u djece.

Budući da je jedan od deset čimbenika koje svako dijete treba za kvalitetan psihosocijalni razvoj upravo iskustvo igre, ovaj smo dan s djecom obilježili igrajući se i zabavljajući.

Počeo ciklus radionica za roditelje

U srijedu, 9. listopada 2013., održana je prva u nizu od pet radionica za roditelje učenika osnovnoškolske dobi, s temom “Odnosi u obitelji i uloga roditelja”. Ciklus radionica organizira se u sklopu Mentorovog projekta “Iskra” financiranog od Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Izvoditeljica radionica za roditelje je članica Upravnog odbora i vanjska suradnica udruge Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog.

Ovim putem se zahvaljujemo svim roditeljima koji su sudjelovali na prvoj radionici te se veselimo ponovnom susretu! (:

Za sve mame i tate koji nisu stigli na prvu radionicu, a žele sudjelovati u besplatnoj edukaciji, poručujemo da se jave na 786-245 ili 095/854-0556 (kontakt Tea Radić) i najave svoj dolazak na sljedeću radionicu koja će se održati 23.10.2013. u 18h, u prostorijama OŠ Split 3 (bruna Bušića 6).

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Smijehom do zdravlja

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, 10. listopada 2013. godine, udruga Mentor organizira interaktivnu radionicu pod nazivom Smijehom do zdravlja.

[collapse id=”collapse_88″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_94″ parent=”collapse_88″]

 

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) od 1992. godine, na dan 10. listopada svake godine u više od stotinu zemalja širom svijeta. Izostanak mentalnog zdravlja uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom području života.

Mentor i ove godine skreće pozornost na prioritet zaštite mentalnog zdravlja djece i mladeži kao najosjetljivije populacije koju obuhvaćamo i projektnim aktivnostima: U suradnji sa Osnovnom školom Blatine-Škrape (Split) voditeljica ureda Tea Radić i volonterka Anja Babić, obje magistre sociologije, održati će interaktivnu radionicu Smijehom do zdravlja za učenike i učenice viših razreda.

plakat2

Što nam je potrebno za sreću i koje aktivnosti zadovoljavaju našu potrebu za zabavom?
Igre i smijeh biti će sastavni dio naše radionice. Vidimo se! (:

 


[/citem]
[/collapse]

 

Besplatne radionice za roditelje!

Postignite vještine efektivnog roditeljstva

 U sklopu projekta “Iskra”, financiranog od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Mentor organizira radionice za roditelje.

 [collapse id=”collapse_61″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_33″ parent=”collapse_61″]

Radionice će se realizirati kroz suradnju s Osnovnom školom Split 3, a namijenjene su roditeljima koji žele raditi na svojim stavovima i uvjerenjima, kao i na samoprocjeni vlastitog ponašanja i osjećaja osobnog zadovoljstva. Između ostalog, roditelji će osvijestiti činjenicu da svojim ponašanjem i osobnim primjerom mogu biti uvjerljivi model mladima, izabirući i podržavajući zdrave stilove življenja i gradeći kvalitetne odnose u obitelji i okolini. Roditelji koji su spremni raditi na sebi prihvaćaju da je u današnjem okruženju potrebno učiti i uvježbavati vještine koje će pomoći uspješnijem ostvarivanju odgojnih ciljeva.

U radu sa roditeljima koristiti će se interaktivne metode primjenjive u radu malih skupina: igranje uloga, demonstracije, debate, ispunjavanje različitih skala procjene i samoprocjene.
Radionice će se održavati u poslijepodnevnim satima, svaka dva tjedna, u prostorijama OŠ Split 3 (Bruna Bušića 6), tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca. Prva radionica održati će se u srijedu, 9. listopada 2013., u 18h.

 

Teme radionica:

Odnosi u obitelji i uloga roditelja
Kako učinkovito komunicirati s djetetom
Kako razvijati samosvijest i samopouzdanje djeteta
Kako razvijati odgovornost djeteta
Granice u odgoju – Kako reći NE

 

Zainteresirane roditelje molimo da se jave na 021/786-245 ili 095-854-0556 (kontakt Tea Radić).


[/citem]
[/collapse]

 

Prodaj nepotrebno, kupi potrebno i podrži Mentor

Dobri buvljak jedinstveni je humanitarni online buvljak i društveno odgovoran projekt. Za razliku od niza jednokratnih buvljaka, Dobri buvljak kontinuirano spaja donatore i kupce s ciljem prikupljanja sredstava za rad neprofitnih udruga. [collapse id=”collapse_88″]
[citem title=”Pročitaj” id=”citem_74″ parent=”collapse_88″]

TKO stoji iza Dobrog buvljaka?
Udruga Druga pomoć – udruga za reanimaciju građanskih inicijativa, osniva se u siječnju 2012. godine, a s ciljem poticanja građana na različite oblike aktivnog uključivanja u život zajednice radi poboljšanja kvalitete življenja. Prvi projekt udruge je Dobri buvljak.

ŠTO je Dobri buvljak?
Dobri buvljak jedinstveni je humanitarni online buvljak i društveno odgovoran projekt. Za razliku od niza jednokratnih buvljaka, Dobri buvljak kontinuirano spaja donatore i kupce s ciljem prikupljanja sredstava za rad neprofitnih udruga. Funkcionira po jednostavnom principu: Donatori se rješavaju nepotrebnih stvari, a kupci ih kupuju i to donirajući određen iznos udruzi po izboru i na taj način podupirući rad udruge. Dobri buvljak tako postaje mjesto na kojem donatori i kupci čine dobro djelo pomažući udrugama koje s dobivenim sredstvima financiraju projektne aktivnosti.

TKO je Boško?
Boško Buvljak prva je buha Dobrog buvljaka i počasni član udruge Druga pomoć. S urođenim osjećajem za pravednost svojim svakodnevnim humanitarnim radom inspiracija je mnogima koji se odluče sudjelovati u radu buvljaka.

Podrži Mentor!
Udruga Mentor ima svoj PROFIL na Dobrom buvljaku. Do sada je za Mentor donirano 270 kuna kupnjom 8 predmeta. Budi jedan od donatora i podrži rad udruge! : )

Za dodatne informacije o funkcioniranju ovog hvale vrijednog buvljaka, bacite oko na njihov web ili se javite Bošku na bosko@dobribuvljak.com.


[/citem]
[/collapse]