Želim, znam, mogu

          “Želim, znam, mogu” projekt je čijim se aktivnostima poboljšava kvaliteta življenja djece i mladih. U interaktivnom radu s djecom u manjim radioničkim skupinama, kroz ciklus radionica razvijaju se životne vještine i usvajaju inovativne metode učenja i pamćenja koje smanjuju pojavnost svih oblika rizičnih ponašanja. Projektnim aktivnostima djeci i mladima pružamo znanje koje će im omogućiti da se efikasno nose sa svakodnevnim izazovima i pritiscima te ih informiramo o  štetnim posljedicama rizičnih ponašanja.

DSC02619"