VIP – Volonter i prijatelj

Projekt “VIP – Volonter i prijatelj” je projekt poticanja mladih na podizanje osobne kompetencije u razrješavanju problemskih / stresnih situavija te proaktivnost u zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja (70.000,00kn), u periodu od 8.11.2021. do 31.8.2022.

U projekt su uključeni mladi (15-18 godina) te studenti pedagogije Filozofskog fakulteta u Splitu koji će prije rada s mladima proći trodnevnu edukaciju i teambuilding koji će ih osnažiti za osmišljavanje radionica koje će održati u udruzi Mentor uz podršku našeg stručnog tima.

Aktivnosti: trodnevna edukacija i teambuilding za studente, radionice socijalnih i emocionalnih vještina za mlade, Volonter – Prijatelj, psihološko savjetovanje po potrebi

Na radionicama za mlade koje će osmisliti studenti pedagogije radit će se na razvoju i jačanju socijalnih i emocionalnih vještina mladih (samopouzdanje, donošenje odluka, komunikacijske vještine, vještine nošenja sa stresom, odupiranje pritisku vršnjaka…).

Studenti pedagogije također će u sklopu projekta imati ulogu Volontera – Prijatelja pri čemu će svatko od njih dobiti jednu do dvije mlade osobe s kojom će se družiti za vrijeme trajanja projekta kako bi svojim primjerom pozitivno utjecali na mlade.

Sve aktivnosti bit će praćene od strane Mentorovog stručnog tima pri čemu će studenti imati konstantnu podršku pri izvedbi radionica i u radu s mladima.

Zamišljeno je da po završetku radionica mladi imaju mogućnost da zajedno s volonterima udruge organiziraju različite aktivnosti provođenja slobodnog vremena u našem prostoru (filmske večeri, večeri društvenih igara, radionice poučavanja vještina koje žele podijeliti s drugima i slično).

0 Comments