Snaga je u meni

“Snaga je u meni” projekt je psihosocijalne podrške i selektivne prevencije namijenjen djeci polaznicima završnih razreda osnovnih škola (11-15 godina). Projektne aktivnosti su edukativne radionice, radionice grupne podrške, individualna podrška te pomoć u učenju. Edukativne radionice imaju za cilj prevenciju rizičnih ponašanja kroz razvoj životnih vještina mladih – prepoznavanje vlastitih potreba, izgradnja odnosa s drugima, … Continue reading Snaga je u meni