SNAGA JE U MENI

“Snaga je u meni” trogodišnji je program psihosocijalne podrške i selektivne prevencije namijenjen djeci polaznicima završnih razreda osnovnih škola (11-15 godina).  Edukativne radionice imaju za cilj prevenciju rizičnih ponašanja kroz razvoj životnih vještina mladih – prepoznavanje vlastitih potreba, izgradnja odnosa s drugima, vještine odlučivanja, komunikacijske vještine, nošenje sa stresnim situacijama. Djeca interaktivnim metodama, kroz vježbe, igranje uloga, diskusiju, usvajaju nova znanja i dobivaju podršku u njihovoj primjeni u svakodnevnom životu.

Aktivnosti za djecu i mlade:

– Edukativne radionice i radionice grupne podrške: Radionice se odvijaju u malim grupama, do 10 djece, a svaka grupa polazi ukupno 5 edukativnih radionica i 3 radionice grupne podrške. Teme edukativnih radionica: Upoznajem sebe, Osvještavam potrebe drugih, Upravljam samim sobom, Donosim odluke i Upravljam odnosima.

Individualno savjetovanje 

Pomoć u učenju: održavaju volonteri, koristeći inovativne metode podučavanja.

Aktivnosti za stručnjake: 

MOVE edukacija (Savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja)

Program se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split, OŠ Ivana Lovrića u Sinju, OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj, te u suradnji s Oš Trilj te drugim osnovnim školama s područja Splita i okolice. Projekt je u 2021. godini financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sve su aktivnosti za sve sudionike besplatne!

Za sve informacije o uključivanju u projektne aktivnosti i volontiranju na projektu slobodno nam se obratite putem telefona (021/786-245) ili e-maila (mentor.split@gmail.com)!

Financijska podrška:

0 Comments