S.T.E.P.

Projekt “S.T.E.P. – Step Forward Effective Projects” je Erasmus+ (KA210-YOU) projekt kojeg udruga Mentor provodi u partnerstvu s portugalskom organizacijom Agora Aveiro.

Projekt se provodio od 1.3.2022. do 30.6.2023. godine, uz financijsku podršku Erasmus+ u ukupnom iznosu od 30.000€.

Cilj projekta bio je dati doprinos sudjelovanju mladih u demokratskom životu kroz jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za provedbu kvalitetnih volonterskih programa i efikasnije poticanje mladih na aktivno građanstvo. Projekt je osmišljen u partnerstvu s Agoraveiro, s kojom u posljednjih 5 godina ostvarujemo partnerstva na E+ projektima i neformalnu suradnju u različitim aktivnostima. Detektirali smo probleme s kojima se susrećemo, vlastite slabe i jake strane te područja u kojima možemo učiti jedni od drugih i postići pozitivne promjene u našim zajednicama. Područje rada se preklapa u radu s mladima na aktivnom sudjelovanju, a problemi u lokalnim zajednicama su slični (diskriminacija, isključivost, slične stope nezaposlenosti mladih, poteškoće povezane s pandemijom – nemogućnost obavljanja redovnih aktivnosti, problemi mentalnog zdravlja, stres, pojačana anksioznost).

Aktivnosti projekta bile su: pripremni sastanak, trening “Volonter-mentor” održan u Splitu u srpnju 2022., radnu skupinu za izradu strategije volonterskog rada održanu u Aveiru, Portugal u rujnu 2022., online aktivnosti te evaluacijski sastanak, Aveiro, lipanj 2023. U aktivnostima je sudjelovalo 5 zaposlenika dviju organizacija te 9 mladih volontera. Oni su kroz projekt razvijali vještine potrebne za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici i obavljanje uloge “volontera mentora” (komunikacijske vještine, asertivnost, empatija, timski rad), što je doprinijelo kako njihovom osobnom razvoju, tako i povećanju kapaciteta organizacija za provedbu kvalitetnih volonterskih aktivnosti i lokalnih i međunarodnih projekata. Jedna od aktivnosti bila je i izrada strategije uključivanja mladih u volonterske programe s ciljem smanjenja socijalne isključenosti (dostupna niže na linku) te njena implementacija u udruzi Mentor. Sudionici su proveli nekoliko lokalnih aktivnosti (štand s komplimentima, besplatni zagrljaji) te su zajedno isplanirali buduće akcije i zajedničke projekte.

Projekt S.T.E.P. prvi je Erasmus+ projekt kojeg je Mentor bio nositelj i ujedno i prvi korak ka razvoju kvalitetnih, međunarodnih projekata i otvaranja prilika mladima da se u njih uključe.

IZVJEŠTAJI S PROVEDENIH AKTIVNOSTI:

Trening “Volonter-mentor”, Split, srpanj 2022.

Radna skupina, Aveiro, rujan 2022.

Online radionice, 2022.

Strategija uključivanja volontera

Online radionice, 2023.

Brošura o provedenim aktivnostima

0 Comments