S.T.E.P.

Projekt “S.T.E.P. – Step Forward Effective Projects” je Erasmus+ (KA210-YOU) projekt kojeg udruga Mentor provodi u partnerstvu s portugalskom organizacijom Agora Aveiro.

Projekt se provodi od 1.3.2022. do 30.6.2023. godine, uz financijsku podršku Erasmus+ u ukupnom iznosu od 30.000€.

Cilj projekta je dati doprinos sudjelovanju mladih u demokratskom životu kroz jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za provedbu kvalitetnih volonterskih programa i efikasnije poticanje mladih na aktivno građanstvo. Projekt je osmišljen u partnerstvu s Agoraveiro, s kojom u posljednjih 5 godina ostvarujemo partnerstva na E+ projektima i neformalnu suradnju u različitim aktivnostima. Detektirali smo probleme s kojima se susrećemo, vlastite slabe i jake strane te područja u kojima možemo učiti jedni od drugih i postići pozitivne promjene u našim zajednicama. Područje rada se preklapa u radu s mladima na aktivnom sudjelovanju, a problemi u lokalnim zajednicama su slični (diskriminacija, isključivost, slične stope nezaposlenosti mladih, poteškoće povezane s pandemijom – nemogućnost obavljanja redovnih aktivnosti, problemi mentalnog zdravlja, stres, pojačana anksioznost).

Aktivnosti uključuju pripremni sastanak (A1), trening (A2), radnu skupinu (A3), online aktivnosti (A4) te evaluacijski sastanak (A5). U aktivnostima će sudjelovati 4 zaposlenika organizacija te 6 mladih volontera, koji će steći znanja i vještine potrebne za obavljanje uloge “volontera mentora” što će doprinijeti njihovom osobnom razvoju i povećati kapacitete organizacija za provedbu volonterskih aktivnosti. Zajedno će zaposlenici i volonteri kreirati strategiju uključivanja mladih u volonterske programe s ciljem smanjenja socijalne isključenosti te provesti volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici.

U projekt se mogu uključiti svi zainteresirani mladi ljudi. Ako je razvijanje volonterstva ono što te zanima – zaviri u naše izvještaje s aktivnosti i javi se – nikad nije kasno za napraviti prvi korak! 😀

IZVJEŠTAJI:

Trening “Volonter-mentor”, Split, srpanj 2022.

Radna skupina, Aveiro, rujan 2022.

Online radionice, 2022.

0 Comments