Iskra Plus

Udruga Mentor od 2014. godine provodi projekt „Iskra Plus“ u kojemu kroz edukativne radionice, radionice grupne podrške te obiteljsko savjetovanje roditeljima pruža podršku potrebnu u ispunjavanju njihove roditeljske uloge.

U situaciji tranzicije obitelji i obiteljskih odnosa, značajnih prisilnih i spontanih migracija, porasta nezaposlenosti, narušene socijalne sigurnosti, nasilja u obitelji, sklonosti uživanju opijata i slično, obitelji i njeni članovi izloženi su sve većim izazovima razvoja skladnih odnosa, na koje obitelj, sama po sebi, vrlo često ne može naći najbolji odgovor. Zaštita prava djece i podrška obitelji jedna su od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva. Navedena vrijednost proizlazi iz Konvencije o pravima djece temeljem koje svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Sve kategorije prava djeteta – i razvojna, zaštitna i participativna prava – ostvaruje dijete u obitelji. Stoga je razvijanje roditeljskih kompetencija ključ pozitivnog razvoja cijele zajednice.

Projekte aktivnosti odnose se na uključivanje triju grupa roditelja (u grupama do 10) u ciklus od četiri edukativne radionice (koje obrađuju teme uloge obitelji i odgovornost roditelja, komunikacija u obitelji, rješavanje sukoba, integritet i samosvijest), a potom u četiri booster radionice kojima se potiče primjena stečenih znanja i vještina i pružanje grupne podrške korisnicima.

Projekt se u 2017 godini provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.