POMAK – PODRŠKA MLADIMA U AKTIVNOJ BRIZI ZA VLASTITO ZDRAVLJE

Projekt prevencije ovisnosti za mlade u dobi od 15 do 18 godina s ciljem poticanja proaktivnosti u zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja kroz razvoj socijalnih i emocionalnih vještina i podizanja kompetencija stručnjaka za rad s mladima.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine. Partneri u provedbi su Obrtnička škola Split, Ekonomska i upravna škola Split, te Srednja škola Bol.

Aktivnosti uključuju radionice i aktivnosti slobodnog vremena za mlade te radionice za stručnjake. 

Aktivnosti:

Radionice za mlade – Kroz osam susreta mladi rade na jačanju svog samopouzdanja, empatije, odnosa, komunikacijskih vještina, nošenja sa stresom, donošenja odluka.  

– Teme edukativnih radionica:

  • Osobni potencijali i samopouzdanje
  • Upravljanje stresom
  • Uspješna komunikacija
  • Izgradnja kvalitetnih odnosa
  • Postavljanje ciljeva i upravljanje vremenom

+ 3 radionice grupne podrške

– Organiziranje aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena (igranje društvenih igara, volonterski piknici, filmske večeri, dodatne radionice)

 

Radionice za stručnjake (5 radionica):

– Rizična ponašanja

– Psihoaktivne tvari

– Bihevioralne ovisnosti (kocka, klađenje)

– Bihevioralne ovisnosti (ovisnost o internetu/socijalne mreže/ekranizam/screenager)

– Hoću da me čuješ i da te razumijem – komunicirajmo kvalitetno

 

Radionice za mlade održavaju se u partnerskim školama i u prostoru udruge Mentor. Prijaviti se možeš preko ove poveznice, a za sva dodatna pitanja slobodno nam se obrati putem maila (mentor.split@gmail.com), Facebooka ili Instagrama ili nazovi 021/786-245.

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.

 

0 Comments