O alkoholu imaju pravo znati

    “O alkoholu imaju pravo znati” je program univerzalne prevencije sa svrhom smanjenja pojavnosti zlouporabe alkohola kod djece i mladih. Projektnim aktivnostima povećava se razina znanja ciljane korisničke skupine o fenomenu zlouporabe alkohola i posljedicama na individualnoj, obiteljskoj i društvenoj razini  i na taj način utječe, između ostalog, i na tolerantne stavove zajednice prema pijenju alkohola.

alkohol-u_itelji 003

          Što je dobna granica prvog susreta s alkoholom niža, to je rizik za razvoj alkoholne ovisnosti veći. I obratno, što se duže odgodi upotreba alkohola, manja je vjerojatnost pojave problema vezanih uz pijenje alkohola. Informirani i osviješteni odrasli, kao vjerodostojni modeli, dugoročno će doprinositi promjeni izrazito negativnih trendova pijenja mladih u Hrvatskoj.

alkohol-u_itelji 013