Iskra

Iskra

           „Iskra“ je program univerzalne prevencije te obuhvaća preventivne intervencije usmjerene na lokalnu zajednicu. Cilj joj je u potpunosti spriječiti ili odgoditi početak zlouporabe tvari educirajući roditelje o trendovima eksperimentiranja učenika sa sredstvima ovisnosti i o njihovim dugoročnim utjecajima na fizičko i mentalno zdravlje. Sudjelujući u interaktivnim radionicama u malim skupinama uz stručno vodstvo roditelji se osposobljavaju za kvalitetniju obiteljsku interakciju i efikasnije postizanje odgojnih uloga.

          Procesom razumijevanja kompleksnosti pojave rizičnih ponašanja i ovisnosti, te njezine uvjetovanosti, razvili smo sveobuhvatni prevencijski program koji uključuje jačanje roditeljskih kompetencija, učinkovito poučavanje koristeći metode kojima se osigurava aktivno sudjelovanje korisnika, postojanje intervencija na više razina (škola, roditelji, vršnjaci), sve temeljeno na razvojno prikladnim uputama i vođenju. Edukacijom roditelja naglašavamo važnost pravovremenog uočavanja i osvještavanja odgojnih poteškoća i traženja pomoći i podrške pri institucijama i organizacijama koje su specijalizirane za obiteljsko savjetovanje i tretmane poremećaja u ponašanju.