EVO – EDUKACIJA VODITELJA MLADIH

Projekt „EVO – Edukacija voditelja mladih“ usmjeren je na senzibiliziranje mladih o vrijednostima volonterstva te na njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i školi kroz stjecanje i prenošenje znanja o temi rizičnih ponašanja i njihove prevencije, posebice zlouporabe sredstava ovisnosti i njenog suzbijanja.

Projektne aktivnosti uključuju:

1) Ciklus motivacijskih radionica u partnerskim školama

2) Ciklus od 12 edukativnih radionica za učenike zainteresirane za vršnjačku edukaciju kroz koje stječu nova znanja i rade na poboljšanju vještina komunikacije, donošenja odluka, upravljanja osjećajima, nošenja sa stresom, timskog rada te vještina potrebnih za vršnjačku edukaciju i vođenje mladih, te se osnažuju za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

3) Radionice vršnjačke edukacije –   po završetku edukativnih radionica sudionici organiziraju radionice vršnjačke edukacije u svojoj školi ili u udruzi Mentor na teme koje sami procijene bitnima (nasilje, rizična ponašanja, ovisnosti…)

4) Volonterske aktivnosti – mladi organiziraju volonterske aktivnosti koje imaju za cilj povećanje vidljivosti projektnih aktivnosti, osvještavanje zajednice o temi rizičnih ponašanja te poticanje mladih na volontersko djelovanje i aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

Projektne aktivnosti organiziraju se periodično u suradnji s partnerskim školama. Za više informacija o uključivanju u volonterske aktivnosti možete dobiti na broj telefona 021/786-245, putem e-maila mentor.split@gmail.com ili preko društvenih mreža.

U 2020. godini projekt se provodio u partnerstvu s Prirodoslovnom školom Split te uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

0 Comments