Djeca i mladi

Program za djecu i mlade usmjeren je na prevenciju svih oblika rizičnih ponašanja kroz jačanje socijalnih i emocionalnih vještina i poboljšanje školskog uspjeha, te promociju volonterstva i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. 

Aktivnosti za djecu i mlade uključuju: 

 

Radionice socijalnog i emocionalnog učenja

Ciklusi radionica o komunikacijskim vještinama, nošenju sa stresom, jačanju samopouzdanja, donošenju odluka, prepoznavanju vlastitih potreba

Snaga je u meni (11-15 god)

POMAK-Podrška mladima u aktivnoj brizi za vlastito zdravlje (15-18god)

– Mogu kad želim (15-18god)

EVO – Edukacija voditelja mladih (15-18god)

 

Pomoć u učenju

Pomoć u učenju pružaju volonteri, srednjoškolci i studenti. Usmjerena je na djecu i mlade kojima treba podrška u ispunjavanju školskih obaveza. Održava se u prosjeku jednom tjedno po sat vremena u prostoru udruge ili online. 

 

Savjetovanje i psihoterapija

Naš stručni tim (pedagoginja, psihologinja, psihoterapeutkinje i psihijatrica) pruža usluge savjetovanja i psihoterapije. Djeci i mladima uslugu pedagoškog savjetovanja u udruzi ili online nudimo besplatno.   

 

Volonterske aktivnosti

Volontiranje u Mentoru podrazumijeva provođenje radionica vršnjačke edukacije, pružanje pomoći u učenju mlađim učenicima, organiziranje promotivnih kampanja; filmskih večeri, kvizova, večeri društvenih igara, uličnih akcija. 

     –  EVO – Edukacija voditelja mladih (15-18 godina)