D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres

Naziv projekta:

”D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres” (UP.04.2.1.11.0032)

Naziv natječaja:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Posredničko tijelo razine 1 – PT1:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 – PT2:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta:

Udruga Mentor

Partneri:

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije, Društvo psihologa u Splitu, Klub trudnica i roditelja Split

Trajanje projekta:

1.12.2021. do 28.2.2023.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 449.499,01 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 382.074,16 kn. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 67.424,85 kn.

Više informacija:

Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva za pravovremeni odgovor na krizne situacije u kontekstu brige za mentalno zdravlje građana. U okviru Elementa 1: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva planirane su sljedeće projektne aktivnosti: 

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva  u području financijskog upravljanja

2. Edukacija o mogućnostima korištenja online alata u radu s korisnicima za zaposlenike i volontere koji rade s ranjivim skupinama)

3. Provedba supervizijskih susreta kao oblik jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i obrazovanja

4. Osmišljavanje, izrada i provedba online radionica pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu i stres uslijed krizne situacije

5. Izrada online alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama (web stranica sa pripadajućim interaktivnim sadržajima usmjerenim ljudima koji su pretrpjeli traumu i stres usred krizne situacije)

Za više informacija o Eu fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

*Sadržaj je isključiva odgovornost udruge Mentor.


0 Comments