Mentor

Udruga za unaprjeđenje brige za fizičko i mentalno zdravlje građana i prevenciju svih oblika rizičnih ponašanja

S kim radimo

Naši Rezultati

Postignuća rada naših članova i volontera

46

+

Projekata

5000

+

Korisnika

30

+

Volontera

Naši posljednji projekti

Projekt

D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres

Naziv projekta: ”D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres” (UP.04.2.1.11.0032) Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Posredničko tijelo razine 1 – PT2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Nositelj projekta: Udruga Mentor Partneri: Caritas Splitsko …

Projekt

EVO – EDUKACIJA VODITELJA MLADIH

Projekt „EVO – Edukacija voditelja mladih“ usmjeren je na senzibiliziranje mladih o vrijednostima volonterstva te na njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i školi kroz stjecanje i prenošenje znanja o temi rizičnih ponašanja i njihove prevencije, posebice zlouporabe sredstava ovisnosti i njenog suzbijanja. Projektne aktivnosti uključuju: 1) Ciklus motivacijskih radionica u partnerskim školama …

Projekt

MOVE – SAVJETODAVNI RAD S MLADIMA RIZIČNIH PONAŠANJA

„MOVE – savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja“ je projekt edukacije i pružanja podrške stručnjacima pomažućih profesija koji rade s mladima s općim ciljem smanjenja pojavnosti eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti te razvoja bihevioralnih ovisnosti od strane mladih na području Splitsko-dalmatinske županije. U sklopu projekta sudionici prolaze „MOVE“ edukaciju koja se temelji …

Projekt

POMAK – PODRŠKA MLADIMA U AKTIVNOJ BRIZI ZA VLASTITO ZDRAVLJE

Projekt za mlade u dobi od 15 do 18 godina s ciljem poticanja proaktivnosti u zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja kroz razvoj socijalnih i emocionalnih vještina. Kroz osam susreta mladi rade na jačanju svog samopouzdanja, empatije, odnosa, komunikacijskih vještina, nošenja sa stresom, donošenja odluka.   Aktivnosti: Promotivna kampanja na temu brige o mentalnom zdravlju – 5 edukativnih …

Projekt

SNAGA JE U MENI

“Snaga je u meni” trogodišnji je program psihosocijalne podrške i selektivne prevencije namijenjen djeci polaznicima završnih razreda osnovnih škola (11-15 godina).  Edukativne radionice imaju za cilj prevenciju rizičnih ponašanja kroz razvoj životnih vještina mladih – prepoznavanje vlastitih potreba, izgradnja odnosa s drugima, vještine odlučivanja, komunikacijske vještine, nošenje sa stresnim situacijama. Djeca interaktivnim metodama, kroz vježbe, …

Projekt

ISKRA

„Iskra“ je projekt podrške roditeljima u lokalnoj zajednici s ciljem jačanja njihovih vještina potrebnih za uspješno usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života te obavljanje roditeljske uloge. Roditelji se uključuju na cikluse radionica kroz koje se potiče razvoj vještina potrebnih za učinkovito usklađivanje njihovih uloga – vještine upravljanja vremenom, vještine kvalitetne komunikacije, tehnike opuštanja i upravljanja stresom. …

Upoznajte Tim!

Marija Mojaš-Andrijašević

pedagoginja i prof. engleskog jezika, predsjednica

Silvana Nikolić

sociologinja, članica Upravnog odbora

dr.sc. Igna Brajević-Gizdić

dr. med. spec. psihijatrije, članica Upravnog odbora

Jasna Vejić

sociologinja, voditeljica ureda i koordinatorica programa

Andrea Ratković

pedagoginja, voditeljica projekata i izvoditeljica edukacije ključnih korisnika

Marijana Petrić Maršić

psihologinja, stručna suradnica

Zrinka Perić

sociologinja i socijalna radnica, stručna suradnica

Ivana Vuković

socijalna pedagoginja, stručna suradnica

Naš rad podržavaju

Udruga Mentor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.