Mentor

Udruga za unaprjeđenje brige za fizičko i mentalno zdravlje građana i prevenciju svih oblika rizičnih ponašanja

S kim radimo

Naši Rezultati

Postignuća rada naših članova i volontera

46

+

Projekata

5000

+

Korisnika

30

+

Volontera

Naši posljednji projekti

Novosti

Web stranica za nezaposlene

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam našu novu web stranicu koja je nastala u sklopu projekta  ”D.O.T.S.– Djelotvoran odgovor na traumu i stres” s ciljem pružanja osnovne informativne i psihološke podrškeprvenstveno nezaposlenim osobama koje se u okolnostima nezaposlenosti suočavaju s nizom životnihizazova s kojima se ponekad teško nositi (neizvjesnost, gubitak, ugroženost, strah i dr.), ali može biti odkoristi …

Projekt

VIP – Volonter i prijatelj

Projekt “VIP – Volonter i prijatelj” je projekt poticanja mladih na podizanje osobne kompetencije u razrješavanju problemskih / stresnih situavija te proaktivnost u zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja. Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja (70.000,00kn), u periodu od 8.11.2021. do 31.8.2022. U projekt su uključeni mladi (15-18 godina) te studenti pedagogije Filozofskog …

Projekt

S.T.E.P.

Projekt “S.T.E.P. – Step Forward Effective Projects” je Erasmus+ (KA210-YOU) projekt kojeg udruga Mentor provodi u partnerstvu s portugalskom organizacijom Agora Aveiro. Projekt se provodi od 1.3.2022. do 30.6.2023. godine, uz financijsku podršku Erasmus+ u ukupnom iznosu od 30.000€. Cilj projekta je dati doprinos sudjelovanju mladih u demokratskom životu kroz jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za …

Projekt

D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres

Naziv projekta: ”D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres” (UP.04.2.1.11.0032) Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Posredničko tijelo razine 1 – PT2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Nositelj projekta: Udruga Mentor Partneri: Caritas Splitsko …

Projekt

EVO – EDUKACIJA VODITELJA MLADIH

Projekt „EVO – Edukacija voditelja mladih“ usmjeren je na senzibiliziranje mladih o vrijednostima volonterstva te na njihovo uključivanje u volonterske akcije u lokalnoj zajednici i školi kroz stjecanje i prenošenje znanja o temi rizičnih ponašanja i njihove prevencije, posebice zlouporabe sredstava ovisnosti i njenog suzbijanja. Projektne aktivnosti uključuju: 1) Ciklus motivacijskih radionica u partnerskim školama …

Projekt

MOVE – SAVJETODAVNI RAD S MLADIMA RIZIČNIH PONAŠANJA

„MOVE – savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja“ je projekt edukacije i pružanja podrške stručnjacima pomažućih profesija koji rade s mladima s općim ciljem smanjenja pojavnosti eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti te razvoja bihevioralnih ovisnosti od strane mladih na području Splitsko-dalmatinske županije. U sklopu projekta sudionici prolaze „MOVE“ edukaciju koja se temelji …

Upoznajte Tim!

Marija Mojaš-Andrijašević

pedagoginja i prof. engleskog jezika, predsjednica

Silvana Nikolić

sociologinja, članica Upravnog odbora

dr.sc. Igna Brajević-Gizdić

dr. med. spec. psihijatrije, članica Upravnog odbora

Jasna Vejić

sociologinja, voditeljica ureda i koordinatorica programa

Andrea Ratković

pedagoginja, voditeljica projekata i izvoditeljica edukacije ključnih korisnika

Lucija Ivić

psihologinja, stručna suradnica na projektima

Marijana Petrić Maršić

psihologinja, stručna suradnica

Ivana Vuković

socijalna pedagoginja, stručna suradnica

Naš rad podržavaju

Udruga Mentor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.